სერვერზე (მთავარ კომპიუტერზე) ოპერაციული სისტემის გადაყენებამდე საჭიროა შემდეგი ეტაპების გავლა:

1. ბაზის შენახვა

2. პროგრამის ლიცენზიის შენახვა

3. ლიცენზიის დაბრუნება სერვერზე

4. IPM-ების შენახვა

 

იხილეთ სტატია:

1. ბაზის შენახვა

 

2. პროგრამის ლიცენზიის შენახვა

1. შევდივართ მენიუში დახმარება

2. ვირჩევთ პროგრამის შესახებ

3. ვაკოპირებთ ველში key მოცემულ ლიცენზიას

4. ვინახავთ რომელიმე ფაილში, D დისკზე

 

იხილეთ სტატია:

3. ლიცენზიის დაბრუნება სერვერზე 

 

4. IPM-ების შენახვა

IPM ების შენახვამდე აუცილებელია SQL -ის გათიშვა

საძიებო ველში ვწერთ SQL Server Configuration Manager 

მარცხნივ განთავსებულ მენიუში ვირჩევთ  SQL Server Services 

მარჯვენა მხარეს ვირჩევთ SQL Server (FINA) და მაუსზე მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით ვირჩვევთ სტატუსს STOP

ამის შემდეგ:

1. შევდივართ C დისკზე

2. ვირჩევთ საქაღალდეს Program Files

3. Microsoft SQL Server

4. MSSQL10_50.FINA – MSSQL

5. DATA

6. ვირჩევთ ფაილს (ფაილებს) დასახელებით - ipm

7. ფაილს ვაკოპირებთ და ვინახავთ D დისკზე

შენიშვნა: ვინახავთ ყველა ფაილს სათითაოდ, რომელიც იწყება პრეფიქსით - ipm