პროგრამაში შესაძლებელია, წაშლილი ოპერაციების აღდგენა. წაშლილი ოპერაციებიდან აღდგენას ექვემდებარება: საქონლის შესყიდვა, რეალიზაცია/საცალო გაყიდვა, შიდა გადაზიდვა, თანხის მიღება მყიდველისაგან, თანხის გაცემა მომწოდებელზე.

წაშლილი ოპერაციების აღსადგენად:

1. მართვის პანელიდან ვირჩევთ სერვისი 

2. ვაჭერთ წაშლილი ჩანაწერები (აღდგენადი)

3. ვნიშნავთ ოპერაციის თარიღს, ვირჩევთ დოკუმენტს, რომლის აღდგენაც გვსურს

4. ოპერაციის დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს აღდგნა