მყიდვლისგან მიღებული შეკვეთის დასარეზერვებლად :

1.მართვის პანელიდან ვირჩევთ გაყიდვები

2.ვხსნით შეკვეთა მყიდველისაგან და ქვედა მარცხენა კუთხეში ვრტავთ ალამს შესრულდეს რეზერვაცია

3. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

რეზერვაციის ავტომატური გაუქმება:

პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევთ, რომ შეკვეთას მიუთითოთ რეზერვაციის  გაუქმების დღეების რაოდენობა, რის შედეგადაც რეზერვი ავტომატურად გაუქმდება

1.მართვის პანელიდან ვირჩევთ სერვისი

2.ვაჭერთ პარამეტრები

3.დამატებითი ნაწილიდან ვრთავთ ალამს რეზერვაციის ავტო.გაუქმება

4.ვხსნით შეკვეთა მყიდველისაგან და მარცხენა ქვედა კუთხეში, ვუთითებთ დღეების რაოდენობას