საქონლის გასაყიდი ფასიდან, ფასდაკლების გაწერა შესაძლებელია, როგორც ცალკეულ ერთ საქონელზე, ასევე სრულ სასაქონლო სიაზე კონკრეტული პერიოდის მიხედვით

ფუნქციის გააქტიურება:

1. ვაჭერთ სწრაფ ღილაკს Ctrl+P 

2. ვრთავთ ალამს ფასკალდება ფასებში

3. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

ფასდაკლების გაწერა კონკრეტულ საქონელზე და სრულ სასაქონლო სიაზე

1. მართვის პანელიდან შევდივართ ცნობარები

2. ვაჭერთ სასაქონლო სია

3. ვირჩევთ საქონელს და ვაჭერთ რედაქტირება

4. ვაჭერთ ღილაკს საქონლის ფასები , ვნიშნავთ პერიოდს , ფასდაკლება რა პერიოდშიც  უნდა იყოს აქტიური

5. ველში სახეობა, ვირჩევთ ფასდაკლების % და ველში მნიშვნელობა ვწერთ ფასდაკლების პროცენტულ მნიშვნელობას

6. ოპერაციის დასასრულებლად, ვაჭერთ ღილაკს შენახვა