ექსპორტის შემთხვევაში,  შესაძლებელია საქონლის გასაყიდი ფასის უცხოურ ვალუტაში გაწერა.

ფუნქციის გასააქტიურებლად:

 1. ვაჭერთ სწრაფ ღილაკს Ctrl+P და ვრთავთ ალამს ''ვალუტა ფასებში''

2.მთავარი მენიუდან ვირჩევთ ცნობარები, ვაჭერთ სასაქონლო სია

3.ვირჩევთ საქონელს,  ვაჭერთ ღილაკს რედაქტირება, ვწერთ გასაყიდ ფასს და ვუთითებთ შესაბამის ვალუტას

4.ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

შედეგად: რეალიზაციის დოკუმენტში ავტომატურად აისახება საქონლის გასაყიდი ფასი  დღის კურსის შესაბამისად, ექვივალენტი ლარში. ასევე , საქონლის ბრუნვა შეგიძლიათ ნახოთ, რეპორტში ''ბრუნვით უწყისი'' ,როგორც ლარში , ასევე უცხოურ ვალუტაში.