საქონლის არასაოპერაციო შემოსავალში მიღებისას, შესაძლებელია მივუთითოთ  საქონლის მაკორესპონდირებელი ბუღალტრული ანგარიში.

1. მთავარი მენიუდან ვირჩევთ  შესყიდვები

2. ვხსნით  საწყისი ნაშთის შეტანა

3. ვნიშნავთ ალამს  არასაოპერაციო შემოსავალი  და ანგარიშის ველში ვწერთ საქონლის მაკორესპონდირებელ ანგარიშს

4. ოპერაციის დასასრულებლად , ვაჭერთ ღილაკს შენახვა