შესაძლებელია, კონკრეტულ მყიდველს გავუწეროთ ფასდაკლება, საქონლის გასაყიდი ფასიდან

მყიდველზე ფასდაკლების გასაწერად:

შევდივართ განყოფილებაში ცნობარები

ვაჭერთ  კონტრაგენტები

ვირჩევთ კონკრეტულ მყიდველს და ვაჭერთ რედაქტირება

გადავდივართ ჩანართში,  ხელშეკრულებები

 ვაჭერთ ღილაკს დამატება , ვავსებთ დასახელების ველს, ვირჩევთ ფასის ტიპს და ვუწერთ ფასდალდების პროცენტს

ოპერაციის დასასრულებლად, ვაჭერთ ღილაკს შენახვა