პროგრამაში მხარდაჭერილია კონსიგნაციის ვადების ავტომატური კონტროლი. ფუნქციის გააქტიურების შედეგად, რეალიზაციის დოკუმენტში, გადახდების ნაწილში, ავტომატურად აისახება მყიდველზე გაწერილი კონსიგნაციის ვადა.

 

ფუნქციის გასააქტიურებლად მიყევით ინსტრუქციას

1. ვაჭერთ სწრაფ ღილაკს Ctrl+P და ვნიშნავთ გადახდის ვადის ავტომატიზაცია

2. მართვის პანელიდან ვირჩევთ ცნობარები

3. ვაჭერთ ღილაკს კონტრაგენტები და გადავდივართ მყიდველების ჯგუფზე

4. მაუსის ორჯერ დაწკაპუნებით ვხსნით მყიდველს , რომელზეც გვსურს კონსიგნაციის ვადის გაწერა და ვაჭერთ დამატებითი

5. ველში კონსიგნაციის ვადა, ვწერთ კონსიგნაციის დღეების რაოდენობას

6. ოპერაციის დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

შენიშვნა: კონსიგნაციის ვადაგადაცილების შემთხვევაში, მყიდველის დავალიანება აისახება მიწოდება-გადახდის რეპორტში