თანამშრომელს საშუალება ექნება FINA-ს პროგრამიდან, საკუთარი ელ. ფოსტით გაგზავნოს მეილები

1. შევდივართ განყოფილებაში ცნობარები

2. ვირჩევთ თანამშრომლები

3. თანამშრომლებიდან ვირჩევთ ერთ-ერთს და ვხსნით რედაქტირებით

4. გადავდივართ მენიუში ელ.ფოსტა

5. ვაჭერთ ღილაკს  დამატება

6. ველში ელ. ფოსტა ვუთითებთ საკუთარ მეილს

შენიშვნა: პროგრამას აქვს შემდეგი მეილების  მხარდაჭერა: Outlook.com და ასევე უპირატესობა ენიჭება თქვენს პირად დომეინზე გამართულ ელ-ფოსტას

7. ველში სახელი ვუთითებთ ელ. ფოსტაში შესვლის სახელს

8. ველში პაროლი ვუთითებთ ელ. ფოსტის პაროლს

9. ველში BCC ვუთითებთ ელ. ფოსტას, ყველა მეილის ასლის გადასაგზავნად

10. Outlook.com-ის ფოსტებისთვის:

POP3: pop3.live.com; outlook.office365.com;

POP3-ის პორტი: 995;

SMTP: smtp.live.com; smtp-mail.outlook.com

SMTP-ს პორტი: 587;

SSL: ჩართული;

11. მეილის მონაცემების შესანახად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

12. მეილის გაწყობის დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა