იმისათვის, რომ ისარგებლოთ პროგრამიდან RS.ge-ს პორტალზე სასაქონლო ზედნადებებისა და ანგარიშ-ფაქტურების ატვირთვისა და ჩამოტვირთვის სერვისით, თავდაპირველად საჭიროა ერთჯერადად RS.ge-ზე დაამატოთ მომხმარებელი.

 

მომხმარებლის დამატება RS.ge პორტალზე

რეგისტრაცია FINA-ს პროგრამაში

 

მომხმარებლის დამატება RS.ge პორტალზე

1. შევდივართ RS.ge პორტალზე, ვირჩევთ სერვისები სისტემაში შესვლა

2. ვაჭერთ ღილაკს ახალი მომხმარებელი , გაიხსნება მომხმარებლის დამატების ფანჯარა

3. მომხმარებლის შესაქმნელად ვავსებთ შემდეგ ველებს:

   სახელი გვარი - მომხმარებლის სახელი და გვარი (სავალდებულო ველი)

   მომხმარებელი - კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი (სავალდებულო ველი)

   პაროლი - მომხმარებლის 6 ნიშნა პაროლი (სავალდებულო ველი)

   ელ-ფოსტა - საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტა

   IP მისამართი - ეს ველი დატოვეთ ცარიელი

4. მომხმარებლის დასამატებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

რეგისტრაცია FINA-ს პროგრამაში

როდესაც მომხმარებელი უკვე შექმნილია RS.ge პორტალზე, ამის შემდეგ საჭიროა გაიაროთ რეგისტრაცია FINA-ს პროგრამაში.

1. FINA-პროგრამის მთავარი მენიუდან შევდივართ სერვისი და ვირჩევთ RS რეგისტრაცია

2. ველებში RS შესვლის სახელი და RS პაროლი ვუთითებთ შესვლის იმ სახელს და პაროლს, რომლითაც შედიხართ RS.ge-ზე

3. ვაჭერთ ღილაკს დაკავშირება. წარმატებული დაკავშირების შემთხვევაში სერვისის მომხმარებლის განყოფილება გააქტიურდება

4. ველში შესვლის სახელი ვირჩევთ არსებულ სერვისის მომხმარებელს, რომელიც ერთჯერადად დავარეგისტრირეთ  RS.ge-ზე

5. ველში პაროლი ვუთითებთ პაროლს, რომელიც შეავსეთ RS.ge პორტალზე მომხმარებლის დამატებისას

6. რეგისტრაციის  დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

შენიშვნა: ხელახალი რეგისტრაცია საჭიროებს იმ შემთხვევაში, თუ შეიცვალა პაროლი RS.ge  პორტალზე, ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო ვერ ხერხდება ზედნადების ატვირთვა, ან ჩამოტვირთვა