წარმოება

დაშლა

 

წარმოება

1. შევდივართ განყოფილებაში წარმოება

2. ვირჩევთ პროდუქციის წარმოება

3. ველებში თარიღი და დასრ. თარიღი ვუთითებთ წარმოების დაწყების და დასრულების თარიღს

4. ველში ოპერაცია ვირჩევთ წარმოება

5. ველში საწყობი ვირჩევთ საწყობს, სადაც ვაწარმოებთ

6. საქონლის დასამატებლად ვაჭერთ ღილაკს დამატება

7. ვირჩევთ შესაბამის საქონელს, რომელსაც წინასწარ აქვს გაწერილი კალკულაციები

8. წარმოების სიაში ავტომატურად ჩაჯდება კალკულაციები

9. წარმოების ოპერაციის დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

დაშლა

1. შევდივართ განყოფილებაში წარმოება

2. ვირჩევთ პროდუქციის წარმოება

3. ველებში თარიღი და დასრ. თარიღი ვუთითებთ წარმოების დაწყების და დასრულების თარიღს

4. ველში ოპერაცია ვირჩევთ დაშლა

5. ველში საწყობი ვირჩევთ საწყობს, სადაც ვშლით

6. საქონლის დასამატებლად ვაჭერთ ღილაკს დამატება

7. ვირჩევთ შესაბამის საქონელს (ხშირ შემთხვევაში, იშლება ძირითადი საშუალება)

8. სვეტში რაოდენობა ვუთითებთ შესაბამის რაოდენობას

9. წარმოების სიაში ვაჭერთ ღილაკს დამატება

10. სასაქონლო სიიდან ვირჩევთ შესაბამის მასალას, რა ნაწილებადაც იშლება საქონელი

11. მასალის თვითღირებულება უნდა გაიწეროს ხელით

12. ოპერაციის დასასრულებლად ვაჭერთ ღილაკს შენახვა