ქვე-კოდების სისტემა გამოიყენება ერთი და იგივე დასახელების, მაგრამ განსხვავებული პარამეტრების მქონე საქონლის დიფერენციაციისათვის, მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ საქონელი არსებობს სხვადასხვა: ფერის, ზომის, ვადის ან სერიული ნომრის.

 

ვე-კოდების სისტემის აქტივაცია

ქვე-კოდების მუხლების გაწყობა

ქვე-კოდების მინიჭება სასაქონლო სიის პოზიციებისათვის

 

 

ქვე-კოდების სისტემის აქტივაცია

 

პროგრამაში ავტომატურად არ გახლავთ ქვე-კოდების სისტემა აქტივირებული და მისი ჩართვისათვის:

 1. ვხსნით პროგრამა FINA-ს;
 2. ღილაკებზე Ctrl+P  დაჭერით ვხსნით ფანჯარას პარამეტრების კონფიგურატორი;
 3. ვააქტიურებთ უჯრას ქვე-კოდები;
 4. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;

სასაქონლო სიაში არსებულ პროდუქციას, აგრეთვე ახალ დამატებულ პროდუქციას ავტომატურად გამოუჩნდება ქვე-კოდების ნაწილი.

 

 

ქვე-კოდების დამატება

 

ქვე-კოდების სისტემის გააქტიურების შემდეგ, შესაძლებელია დავამატოთ და გამოვიყენოთ ჩვენთვის სასურველი ქვე-კოდები

 1. გადავდივართ ნაწილში პარამეტრები;
 2. ვირჩევთ ნაწილს კონფიგურატორი;
 3. გადავდივართ ნაწილზე ქვე-კოდები;
 4. + ღილაკზე დაწკაპუნებით ვამატებთ ახალ ქვე-კოდებს;
 5. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;

 

 

ქვე-კოდების მინიჭება სასაქონლო სიის პოზიციებისათვის

 

ქვე-კოდების სისტემის გააქტიურების და კონფიგურატორიდან მათი სახეობების დამატების შემდეგ, საჭიროა კონკრეტული სასაქონლო პოზიციებთან ქვე-კოდების დაკავშირება. ქვე-კოდების სახეობების გაწერა შესაძლებელია როგორც, ასევე საქონლის გაყიდვის ან მიღების ოპერაციების  განხორციელებამდე. ასევე უშუალოდ შესყიდვის/გაყიდვის ოპერაციის გატარებისას, ახალი ქვე-კოდის დამატება.

 1. გადავდივართ განყოფილებაში ცნობარები;
 2. ნაწილიდან ძირითადი ვირჩევთ ჩანართს სასაქონლო სია;
 3. ვდგებით შესაბამის სასაქონლო პოზიციაზე და ღილაკზე რედაქტრირება დაწკაპუნებით ვხსნით;
 4. გადავდივართ განყოფილებაში ქვე-კოდები;
 5. ვაჭერ ღილაკს დამატება და ვავსებთ გამოსულ ფანჯარაში შესაბამის ველს;
 6. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;
 7. სასაქონლო სიის ძირითად ფანჯარაშიც ვაჭერთ ღილაკს შენახვა;

სასაქონლო სიაში არსებულ პროდუქციას შეგვიძლია მივანიჭოთ სასურველი განმასხვავებელი პარამეტრები. სასაქონლო სიაში პროდუქციის ძებნისას, რომელსაც მინიჭებული აქვს ქვე-კოდები გამოგვიჩნდება ერთ პოზიციად, ხოლო რეალიზაციის ან შესყიდვის განხორციელებისას, იგივე საქონლი ჩაიშლება მინიჭებული ქვე-კოდების მიხედვით, საქონელს თითოეული ქვე-კოდის მიხედვით ექნება ინდივიდუალური ნაშთი