სპეციალური რეპორტების ჩატვირთვა ხორციელდება, კონკრეტული კლიენტის მიერ, დამატებითი ფუნქციის მოთხოვნის საფუძველზე

შენიშვნა: მიღებულ რეპორტის ფაილებს ვინახავთ სამუშაო მაგიდაზე (Desktop-ზე)

 

ახალი რეპორტის ჩასატვირთად:

1. შევდივართ მენიუში სერვისი

2. ვირჩევთ კონფიგურატორი

3. ვირჩევთ ჩანართს რეპორტები

4. ვაჭერთ ღილაკს დამატება

5. ვირჩევთ სამუშაო მაგიდაზე შენახულ ფაილს

6. ვაჭერთ ღილაკს Open

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

 

რეპორტის ჩანაცვლების შემთხვევაში:

1. შევდივართ მენიუში სერვისი

2. ვირჩევთ კონფიგურატორი

3. ვირჩევთ ჩანართს რეპორტები

4. ვირჩევთ შესაბამის რეპორტს და ვაჭერთ ღილაკს ჩანაცვლება

5. ვირჩევთ სამუშაო მაგიდაზე შენახულ ფაილს

6. ვაჭერთ ღილაკს Open

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

შენიშვნა: სტანდარტული ანგარიშგების რეპორტის შემთხვევაში რეპორტი იხილეთ ანგარიშგებების მენიუს ქვედა ნაწილში,

სხვა შემთხვევაში, გახსენით დოკუმენტი და აირჩიეთ ღილაკი ოპერაციები