ეს ფუნქცია გამოიყენება გაყიდული საქონლის საგარანტიო და სერიული ნომრების აღრიცხვისთვის

1. შევდივართ განყოფილებაში გაყიდვები

2. ვირჩევთ სერიული ნომრები

3. ვაჭერთ ღილაკს დამატება

4. ველში თარიღი ვირჩევთ გაყიდვის თარიღს

5. ველში საგარანტიო  № ვუთითებთ საქონლის საგარანტიო ნომერს

6. ველში სერიული №  ვუთითებთ საქონლის სერიულ ნომერს

7. ველში მყიდველი ვირჩევთ შესაბამის მყიდველს

8. ველში საქონელი ვირჩევთ საქონელს

9. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა