პროგრამა საშუალებას იძლევა, გამოავლინოთ ყველაზე გაყიდვადი და არაგაყიდვადი საქონელი

ლიდერი პროდუქტის გამოვლენა

ჩაწოლილი საქონლის გამოვლენა

 

ლიდერი პროდუქტის გამოვლენა

1. შევდივართ განყოფილებაში ანგარიშგებები

2. ვირჩევთ ლიდერი პროდუქტი

3. ველში პერიოდი ვირჩევთ სასურველ პერიოდს

4. ველში საწყობი ვირჩევთ შესაბამის საწყობს ან საწყობებს

5. ველში ლიდერი ვირჩევთ ერთ-ერთს, რის მიხედვითაც გვინდა საქონლის ანალიზი

6. ვაჭერთ ღილაკს განახლება

 

ჩაწოლილი საქონლის გამოვლენა

1. შევდივართ განყოფილებაში ანგარიშგებები

2. ვირჩევთ ჩაწოლილი საქონელი

3. ველში პერიოდი ვირჩევთ სასურველ პერიოდს

4. ველში საწყობი ვირჩევთ შესაბამის საწყობს ან საწყობებს

5.  ვაჭერთ ღილაკს განახლება