1. შევდივართ განყოფილებაში ცნობარები

2. ვირჩევთ სასაქონლო სია

3. ვირჩევთ შესაბამის საქონელს და ვხსნით რედაქტირებით

4. გადავდივართ მენიუში დამატებითი

5. ველში კრიტიკული რაოდენობა ვუთითებთ საქონლის ნაშთის იმ მინიმალურ რაოდენობას, რის შემდეგაც პროგრამა გამოიტანს შეტყობინებას ნაშთის შესახებ

6. ველში მაქსიმალური რაოდენობა ვუთითებთ საქონლის ნაშთის იმ მაქსიმალურ რაოდენობას, რის შემდეგაც პროგრამა გამოიტანს შეტყობინებას ნაშთის შესახებ

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა

შენიშვნა: საქონლის ნაშთები შეგიძლიათ იხილოთ განყოფილებაში ანგარიშგებები