ოპერაციით ინვენტარის აღწერა, შესაძლებელია შტრიხკოდებით დანომრილი ძირითადი საშუალებების პროგრამაში გატარება

1. შევდივართ განყოფილებაში ძირითადი საშუალებები

2. ვირჩევთ ინვენტარის აღწერა

3. ველში თარიღი ვირჩევთ შესაბამის თარიღს

4. ველში განყოფილება ვირჩევთ იმ განყოფილებას, სადაც განთავსებულია ინვენტარი

5. ველში ანგ. ვალდ. პირი ვუთითებთ შესაბამის ძირითად საშუალებაზე პასუხისმგებელ პირს

6. შტრიხკოდის ველში სკანერის საშუალებით ან ხელით ვუთითებთ ინვენტარზე მინიჭებულ შტრიხკოდს

7. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა