1. შევდივართ განყოფილებაში შესყიდვები

2. ვირჩევთ თანხის გაცემა მომწოდებელზე

3. ველში სალარო/ბანკი ვირჩევთ ერთ-ერთს, საიდანაც გავცემთ თანხას

4. ვაჭერთ ღილაკს მომწოდებელი და გამოტანილი მენიუდან ვირჩევთ მომწოდებელს

5. ველში თანხა ვუთითებთ თანხის ოდენობას

6. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა