ამ ოპერაციით შესაძლებელია კონკრეტული თანამშრომელი დავაკავშიროთ გაწეულ მომსახურებას

1. შევდივართ განყოფილებაში ცნობარები

2. ვირჩევთ თანამშრომლები

3. ვირჩევთ და ვხსნით შესაბამის თანამშრომელს

4. გადავდივართ ჩანართზე მომსახურება

5. ვაჭერთ ღილაკს დამატება და შემდეგ მომსახურება

6. ვირჩევთ შესაბამის მომსახურებას

7. სვეტში დარიცხვის მეთოდი ვუთითებთ რომელიმეს, პროცენტულად ან თანხობრივად

8. სვეტში მნიშვნელობა ვუთითებთ რიცხვს, დარიცხვის მეთოდის შესაბამისად

9. ვაჭერთ ღილაკს შენახვა